• Včela v prírode
    Prednášky a workshopy

    Eko by sa to dalo?

    Prednáška spojená s tvorivými dielňami Sobota 23. novembra 2019 16:00 hod – Kultúrna beseda MsÚ Nová Dubnica Priemerný Slovák vyprodukuje 427 kg odpadu ročne. To je viac ako kilo za deň. A z…